Ολοήμερο

Από τη σχολική χρονιά 2003-04  λειτούργησε στο κτίριο που στεγάζεται το πρωινό σχολείο και το Ολοήμερο σχολείο. Στην αρχή αντιμετώπισε πολλές  δυσκολίες. .Στεγάζοταν σε αίθουσες του κανονικού σχολείου και αυτό επέφερε πολλά προβλήματα όσο αφορά στη λειτουργία του. Σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα.  Έχει το δικό του χώρο. Μια ευρύχωρη αίθουσα.